Zamówienia

Rozeznanie rynku nr 15/24/myszy - dostawa myszy 10.07.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa myszy na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 14/24/rozpuszczalniki - dostawa odczynników 17.06.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpuszczalników na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 13/24/myszy - przedłużenie terminu składania ofert 30.04.2024

Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert ulega wydłużeniu do 08.05.2024.

Rozeznanie rynku nr 13/24/myszy - dostawy myszy 22.04.2024

Przedmiotem zamówienia są dostawy myszy na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 12/24/magazyn - przechowywanie substancji aktywnej 17.04.2024

Przedmiotem zamówienia jest usługa przechowywania substancji aktywnej na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 11/24/rozpuszczalniki - dostawa odczynników 13.03.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpuszczalników na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 10/24/analityka - badania analityczne 13.03.2024

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie pomiarów ilościowych substancji w osoczu i homogenatch tkankowych na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 9/24/in vivo - badanie in vivo 14.02.2024

Przedmiotem zamówienia jest badanie in vivo na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 8/24/materiały - dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych 17.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 7/24/in vitro - badanie in vitro Caco-2, AB/BA +/- Pgp inhibitor 17.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest badanie in vitro Caco-2, AB/BA +/- Pgp inhibitor na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 6/24/szkło - dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - szkła 12.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 1/24/odczynniki - dostawa odczynników 03.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 4/23/lab - wynajem powierzchni laboratoryjnej 24.10.2023

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 3/23/in vitro - badanie aktywności in vitro (IC50) 20.10.2023

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie badań aktywności in vitro (IC50) dla syntezowanych pochodnych chemicznych na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 2/23/lab - wynajem powierzchni laboratoryjnej 29.09.2023

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Rozeznanie rynku nr 1/23/lab - wynajem powierzchni laboratoryjnej 08.08.2023

Zbieranie zamówień zostało przedłużone do 28.08.2023

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej na potrzeby realizacji Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych.