Granty

Tytuł projektu: Rozwój wysoce aktywnego i selektywnego terapeutyku przeciwnowotworowego będącego pochodną salinomycyny

Celem projektu jest dalsza analiza przedkliniczna oraz rozpoczęcie badań klinicznych nowej substancji o wysokim potencjale terapeutycznym w leczeniu onkologicznym, będącej pochodną związku salinomycyny. Spółka FiLeClo opracowała nową substancję terapeutyczną FLC-436, która cechuje się bardzo wysoką aktywnością przeciwproliferacyjną wobec szeregu nowotworowych linii komórkowych oraz wysoką selektywnością. Właściwości substancji FLC-436 są unikalne w porównaniu z obecnie stosowanymi lekami cytostatycznymi oraz są znacznie lepsze w porównaniu z naturalną salinomycyną.

Dofinansowanie z budżetu państwa - Projekt komercyjny w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych, na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych (ABM/2022/6).

Wartość projektu: 16 904 637,00 PLN

Wartość dofinansowania: 12 290 540,40 PLN

Opracowanie nowego terapeutyku o działaniu przeciwnowotworowym o wysokiej aktywności i selektywności w porównaniu do obecnie stosowanych leków cytostatycznych.

POIR.01.01.01-00-0906/19-00

Okres realizacji projektu:  01/03/2020 - 31/12/2023


Cel projektu :
Celem projektu jest uzyskanie nowej substancji o wysokim potencjale terapeutycznym w leczeniu onkologicznym, będącej pochodną związku salinomycyny. Spodziewamy się, że nowo otrzymany związek będzie cechował się wysoką aktywnością przeciwproliferacyjną wobec wybranych typów komórek nowotworowych z zachowaniem wyraźnej selektywności wobec komórek patologicznych, a więc pozwalał na znacznie skuteczniejszą onkoterapię niż obecnie stosowane cytostatyki.

 

Planowane efekty : W efekcie realizacji projektu opracowany zostanie terapeutyk do leczenia onkologicznego o wysokiej selektywności wobec komórek nowotworowych, a jednocześnie aktywny już w bardzo małych stężeniach. Terapeutyk ten zostanie skomercjalizowany w formie kandydata na lek, a docelowo w formie leku dostępnego na międzynarodowym rynku.

 

Wartość projektu : 26 192 662,51 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 20 267 474,87 PLN

Pochodne salinomycyny ze zredukowanym wiązaniem podwójnym, jako prekursory leków w terapii nowotworów.
POIR.02.03.02-10-0022/19

Okres realizacji projektu:  02/01/2020 - 30/09/2020


Cel projektu : Celem projektu jest wdrożenie nowego produktu - nowej, czystej patentowo pochodnej salinomycyny, ze zredukowanym wiązaniem podwójnym.

 

Opis projektu : W ramach projektu zostanie opracowana synteza salinomycyny ze zredukowanym wiązaniem podwójnym. Z wytypowanych pól badawczych, przeprowadzone będą syntezy, których efektem ma być opisanie co najmniej 10 pochodnych oraz określenie ich aktywności i selektywności względem nowotworowych linii komórkowych.

 

Planowane efekty : Planowanym rezultatem jest powstanie znacząco ulepszonego wyrobu - pochodnej salinomycyny ze zredukowanym wiązaniem podwójnym. Charakteryzującym się lepszą aktywnością w powiązaniu z selektywnością w porównaniu do naturalnej salinomycyny. Pozwoli to na uzyskanie przewagi rynkowej w dziedzinie chemii medycznej oraz w znaczący sposób poszerzy wiedzę oraz kompetencje pracowników.

Dodatkowymi korzyściami dla firmy będzie poszerzenie grupy klientów o firmy farmaceutyczne oraz rozwój własnej oferty o kolejne innowacyjne rozwiązania w dziedzinie chemii medycznej.

 

Wartość projektu : 283 822,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 196 137,50 PLN